Stockholmeko Unibertsitatea

Materialen Kimika eta Ingurumen Saila (MMK) Stockholmeko Unibertsitateko Natur Zientzien Fakultateko (SU) sail handienetako bat da. MMK-ren ikerketa-jarduerak materialetan zentratzen dira batez ere, eta mota desberdinak barne hartzen dituzte, hala nola zeramikak, beirak, material automihiztatuak, material porotsuak eta materia biguna. Proiektuek hainbat aplikaziotarako ahalmena duten materialen sintesia, karakterizazioa eta modelizazio informatikoa hartzen dituzte barnean. Kimika Analitikoaren arloko ikerketa-jarduerak konposatu organikoak eta biomolekulak aztertzeko teknika analitiko aurreratuen garapenean oinarritzen dira.

Mika Sipponen, SUSMATCHEM taldeko zuzendaria, SUko MMKn kokatua, ENCLOSUREn parte hartuko du. SUSMATCHEM taldeak oinarri biologikoko material funtzionalak garatzen ditu, eta industriako azpiproduktuen, bigarren mailako fluxuen eta hondakinen erabilera azpimarratzen du. Lignina-nanopartikulak eta ligninan oinarritutako material polimerikoak dira taldearen ikerketa-gai nagusiak.

Mika Sipponenek ligninak ENCLOSUREn garatuko diren kontserbazio-materialetan duen zeregina aztertzen lagunduko du.

Mika Sipponen

Mika Sipponen

Irakasle Atxikia
Materialen Kimika eta Ingurumen Saila
Stockholmeko Unibertsitatea
mika.sipponen@mmk.su.se

Skip to content